Vierde leerjaar

Welkom in het vierde leerjaar. Het vierde leerjaar bestaat uit 3 klassen.

In de A klas is juf Eline de klasleerkracht, in de B-klas Juf Jodi en in de C-klas is Juf Lynn de klasleerkracht.  Juf Karen en meester Benny zijn de zorgleerkrachtenvoor het vierde leerjaar.

ICT –  Nuttige websites voor vierde leerjaar