Schoolraad

Onze school beschilt over een schoolraad. Deze mensen willen de spreekbuis en de vraagbaak zijn van alle ouders.

Wil je meer informatie over …
Heeft een vraag over …
Een positieve suggestie over …

Richt je dan tot iemand van de schoolraad en aarzel niet om contact te nemen.

Leerlinggerichte of leerkrachtgerichte vragen worden best met de respectievelijke leerling, leerkracht of directie besproken.

Leden (ouders ):
Marianne Heijndijk