Schoolraad

Onze school beschilt over een schoolraad. Deze mensen willen de spreekbuis en de vraagbaak zijn van alle ouders.

Wil je meer informatie over …
Heeft een vraag over …
Een positieve suggestie over …

Richt je dan tot iemand van de schoolraad en aarzel niet om contact te nemen.

Leerlinggerichte of leerkrachtgerichte vragen worden best met de respectievelijke leerling, leerkracht of directie besproken.

Leden ( ouders ):
Greet Amelinckx
Inge Goovers
Marianne Heijndijk

DSCI1117( nieuwe foto volgt na volgende wergadering)