Opvang

 

1.1   Voor– en naschoolse opvang

Wij vragen uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten.

‘s Morgens
Vanaf 8 uur is er in elke vestiging van onze school kosteloze voorschoolse opvang.
Wie vroeger is, kan vanaf 7 uur terecht in de vooropvang van de vestiging (lagere school, kleuterschool Tuimeling of kleuterschool Hinxelaar (Kiekeboeklas voor jongste kleuters en kleuterspeelzaal voor oudste kleuters (3K) en leerlingen 1ste leerjaar).

 ‘s Avonds
In elke vestiging is er kosteloze opvang tot 15u45. Daarna organiseren wij betalende nabewaking.

Leerlingen van de lagere school blijven tot 17u25 op de Mechelsesteenweg. Er is aansluitend tot 18u opvang in Kiekeboe op kleuterschool Hinxelaar.

Kleuters van instapklas, 1K en 2K blijven in de opvang Kiekeboe (HX2) tot 18u. De kleuters van 3K en eerste leerjaar blijven in de opvang ‘kleuterspeelzaal’ (HX4) tot 17u. Nadien sluiten ze aan bij de opvang Kiekeboe.
Kleuters van de Tuimeling kunnen in de opvang blijven op de Tuimeling tot 18u.

Woensdagmiddag
De school voorziet betalende opvang van 12u30 tot 13u in kleuterschool Hinxelaar.
Leerlingen van de lagere school en kleuters van de Tuimeling worden na schooltijd onder begeleiding naar Hinxelaar gebracht. 

Woensdagnamiddag en vakantiedagen
De opvang gebeurt via de buitenschoolse opvangdienst van de gemeente Willebroek    ’t Appelboompje, Boomsesteenweg 67,2830 Willebroek.  Vooraf inschrijven is nodig.

Dit kan via de webshop van de gemeente Willebroek http://webshop.willebroek.be.
De reservatie kan ook via de computer in de bibliotheek.

Verwittig ook de school, de kinderen dienen immers klaar te staan wanneer het busje hen komt ophalen. Het busje pikt de kinderen op op Hinxelaar 2.

Opgelet : het busje van ’t Appelboompje neemt geen kinderen mee die niet vooraf werden ingeschreven.

 Algemeen
Een schriftelijke melding aan de kleuterleidsters is noodzakelijk wanneer je kind naar de opvang gaat. Voor de lagere school is dit niet nodig.

Haal je kind(eren) steeds af op de vestiging na contact met de persoon die de opvang doet. Neem je kind nooit mee zonder dit te melden.

De toezichter geeft geen kinderen mee op weg van lagere school naar Kiekeboe.

Zijn er problemen onderweg; ben je door omstandigheden te laat om je kind tijdig af te halen; is er een misverstand in de gemaakte afspraken, neem dan altijd telefonisch contact op met de school om te verwittigen dat je te laat zal zijn.

Vestiging Hinxelaar en Kiekeboe : 03/886 15 22
Vestiging Tuimeling : 03/886 23 23
Directie kleuterschool : 0485/46 68 28
Directie lagere school tot 17u : 03/886 57 09 daarna 0494/89 83 69

In noodgevallen contacteer je bij voorkeur dan iemand die je kind kan oppikken in jouw plaats.Indien dit regelmatig gebeurt is het handig de gegevens van de “contactpersoon noodopvang” ook door te geven aan de opvangverantwoordelijke(n) zodat zij in de mogelijkheid zijn, om indien nodig, zelf contact op te nemen met de door u aangeduide persoon.

De school laat kinderen nooit aan hun lot over.

Bijdrageregeling

vanaf 8 uur en tot 15u45 : gratis

op woensdag vanaf 8 uur tot 12u30 : gratis
opvang voor 8u en na 15u45 : 0,45 € per begonnen kwartier
opvang woensdagmiddag van 12u30 tot 13u : 0,45 € per begonnen kwartier

sociaal tarief  (vanaf 3de kind van één gezin op onze school) : gratis

De registratie en verwerking van de opvangbeurten gebeurt via een scanner.
‘s Ochtends scant de toezichter wanneer je kind op school aankomt (tussen 7u en 8u).

‘s Middags wordt 1 beurt gescand indien je kind blijft ineten op school.

 ’s Avonds (en op woensdagmiddag) scant de toezichter wanneer je kind de school verlaat.

Belangrijk : meld je ALTIJD bij de toezichter wanneer je je kind afhaalt. Indien dit niet gebeurt, wordt de opvang automatisch tot 18u (13u op woensdag) aangerekend.
Betaling opvangkosten
5x per jaar gebeurt de verrekening op de schoolrekening.
Indien de rekeningen niet tijdig betaald worden, kan na 2 schriftelijke aanmaningen (waarvan 1 aangetekend) het kind de toegang tot de opvang ontzegd worden.