Opvang

Onze school voorziet ook in voor- en naschoolse opvang.

Contactgegevens opvang :
Kiekeboeklas Hinxelaar 2: 03/886 15 22
Opvangklasje Hinxelaar 4: 0479/48 63 34
Tuimeling: 03/886 23 23
Mechelsesteenweg: 03/886 57 09

Woensdagnamiddag: ’t Appelboompje (Boomsesteenweg, los van de school) : 03/866 35 59

Wat bieden wij de ouders aan?

Wij vragen u uitdrukkelijk om geen kinderen vóór 8 uur op de speelplaatsen af te zetten.

  • ’s morgens : vanaf 7.00 uur in de verschillende vestigingen.
  • ’s avonds : Er is opvang tot 18.00 uur in Kiekeboe (HX2) voor de jongste kleuters en tot 17u30 in het opvangklasje (HX4) voor leerlingen 1ste leerjaar en kleuters 3de kleuterklas .
    De leerlingen van de lagere school worden eerst opgevangen in de lagere school. Om 17u25 gaat iedereen onder begeleiding naar de Kiekeboeklas op Hinxelaar waar de opvang tot 18u wordt verder gezet.

De kleuters van de Tuimeling die moeten nablijven worden daar in de kleuterschool opgevangen.

’s woensdags : wordt er opvang voorzien in Hinxelaar 2 van 12u tot 13u. Alle kinderen van de lagere school die niet werden afgehaald om 12u15 gaan onder begeleiding naar Hinxelaar en kunnen daar worden afgehaald.m2

  • Wie later dan 13u moet nablijven kan niet worden opgevangen op school. Deze kinderen kunnen gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang ’t ApPelboomPje op de Boomsesteenweg 67 in Willebroek.
    De kleuters en leerlingen die naar ’t ApPelboomPje moeten, worden met de bus opgehaald tussen 12u15 uur en 12u30 op Hinxelaar.
    Opgelet : wie hiervan gebruik wenst te maken dient online te reserveren via http://webshop.willebroek.be . De reservatie of annulatie kan vanaf 1 maand vooraf tot op de dag zelf. Gelieve de leerkracht/kleuterjuf of meester te verwittigen wanneer uw kind naar de gemeentelijke opvang gaat. Vervoer en opvangkosten worden door de gemeente verrekend.

De kostprijs voor onze opvang bedraagt € 0,80 per begonnen half uur. Dit tarief geldt voor elk kind dat aankomt op school vóór 8.00 uur en blijft na 16.00 uur. Op woensdag van 12u30 tot 13.00 uur. De vergoeding voor de voor- en nabewaking wordt aangerekend via de schoolrekening.
Sociaal tarief : opvangkosten vanaf het 3de kind van één gezin op onze school zijn gratis.

Indien u gebruik wil maken van de voor- of naschoolse opvang verwijzen wij ook naar het reglement van de opvang. Klik hier voor het reglement.