Leerkrachtenteam lagere school

   
Leen Van Beneden
Klasleerkracht 1A

Goedele Devondel
Klasleerkracht 1B
 
Annick Verbruggen
Klasleerkracht 1C

Katrijn Dewachter
Klasleerkracht 2A

 
Sophie De Brucker
Klasleerkracht 2B
Ruth Vleminckx
Klasleerkracht 2C
 
Els Wyffels
Zorgleerkracht  2L

Kris Lauwers
Klasleerrkacht 3A
 
Dorien Pauwels
Klasleerkracht 3B

Sanne Hoofd

Klasleerkracht 3C
 
Benny Schelfhout

Zorgleerkacht 3L

Eline Verlet

Klasleerkracht 4A
 
Karen Verbesselt

Klasleerkracht 4B

Lynn Wouters

Klasleerkracht 4C
 
Magda Smedts

Zorgleerkracht 4L-5L

Hilde Sel
Klasleerkracht 5A
 
Kristien Diels
Klasleerkracht 5B

Sara Coenjaerts

Klasleerkracht 5C
 
Michel Van de Meirssche
Klasleerkracht 6A

Vanessa Van Moer
Klasleerkracht 6B
 
Jodi Kerremans

Klasleerkracht 6C

Hilde De Wachter
Zorgjuf 6L 
   
Liesbeth Roggen
Zorgcoördinator LS
Ilse Van Mensel
Zorgjuf 5L
  Else Nollet
Ondersteuning