Team lagere school


1L: vlnr: juf Annick, juf Goedele en juf Quirin


2L: vlnr: Juf Els, Juf Ruth, juf Amber en juf Sophie
   

3L: vlnr: Meester Benny, juf Sanne, Juf Dorien en meester Kris
   

4L: vlnr: juf Lynn, juf Karen, juf Eline en juf Jodi
   
   
5L: vlnr: Juf Kristien, juf Hilde De Wachter, Juf Hilde Sel, juf Sara en juf magda    

6L: vlnr: meester Michel, juf Vanessa, juf Hilde De Wachter en juf Riet