Copyright – Privacy – Disclaimer

De “gesubsidieerde Vrije Basisschool Sint-Joris” hierna genoemd school.

Copyright
De school probeert volgens de wet op auteursrechten de bronvermeldingen op een correcte manier na te leven.
De aangeboden foto’s, tekeningen en artikels mogen niet voor publicatie gebruikt worden zonder de schriftelijke toelating van de auteur of de school. Het is verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk voor commerciële doeleinden te gebruiken.

Privacy
De school hecht heel veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met andere woorden vooral aan de privacy van haar leerkrachten en leerlingen. Daarom worden er geen privé adressen, telefoonnummers of e-mailadressen van het personeel of van de leerlingen vermeld op de website.

Met deze website proberen wij U een beeld te geven van wat er allemaal binnen onze school leeft: klas uitstappen, school activiteiten, aandachtspunten en nog zo veel meer. Het gaat hier steeds over gezamenlijke activiteiten in klas- of schoolverband en meestal zijn er dan ook op 1 foto verschillende leerlingen te zien.

Disclaimer
De school streeft er naar om correcte en betrouwbare  informatie te tonen op haar website, maar ze kan niet voor de volle 100% garanderen dat de informatie correct is. Vermits bepaalde links verwijzen naar websites van derden waarop de school geen enkele invloed heeft. Deze links worden op voorhand onderzocht maar de school kan de juistheid van deze links of de inhoud ervan dus niet garanderen. De school kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade voortvloeiend uit het gebruik van de inhoud van deze website.

Klacht
Indien U als gebruiker van deze website van mening bent dat er inbreuk is gepleegd op één van bovenstaande punten vragen wij vriendelijk dit te melden bij de webmaster (ict@sintjorisblaasveld.be ) of bij de directie (directie@sintjorisblaasveld.be ).