CLB

Onze school wordt begeleid door het Centrum voor leerlingbegeleiding kortweg CLB.

CLB ” Het Kompas”
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
Tel: 03/886.76.04
e-mail: rumst@clbkompas.be
website: www.clbkompas.be

Debby Maerivoet pedagoog
Christel Van Overloop Maatschappelijk werker
Katleen Hanssen Arts
Veerle Bakelandt Verpleegster

Wat is het CLB?
Het CLB helpt ons bij het opsporen van moeilijkheden, het identificeren van de moeilijkheden en het zoeken naar de passende leerstrategie. Ze helpen ons eveneens bij het opsporen van fysische remmingen zoals minder goed horen, minder goed zien, enz. De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de aandachtspunten voor de begeleiding van leerlingen vastlegt. Dit plan is samen met de ouders van de schoolraad besproken.
Niet alleen de school, maar leerlingen en ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. Het centrum, de school en de ouders dragen samen de verantwoordelijkheid.
Als de school vraagt aan het CLB om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Het CLB zet de begeleiding slechts voort als de ouders van de leerling hiermee instemmen.
De ouders zijn echter verplicht hun medewerking te verlenen indien de leerlingen spijbelen. Indien de ouders niet ingaan op de getroffen initiatieven van het centrum, is het CLB verplicht dit te melden aan de door de Vlaamse regering aangeduide instantie. Zo zijn ook de collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m besmettelijke ziekten(*) verplicht op te volgen door de ouders.

Enkele aandachtspunten
Hebben ouders bezwaren tegen een bepaalde arts van het CLB, dan kan in overleg een andere arts worden aangeduid. In dat geval zijn de kosten ten laste van de ouders.Als een leerling van school verandert, behoudt het centrum zijn bevoegdheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van die leerling tot de leerling is ingeschreven in een school die door een ander centrum wordt bediend. Het CLB zorgt ervoor dat het dossier de leerling volgt. Er is geen toestemming van de ouders vereist om een multidisciplinair dossier over te dragen.Het centrum heeft recht op de relevante informatie die over de leerlingen in de school aanwezig is en visa versa. Wel moet er rekening gehouden worden met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het doorgeven en gebruik van de informatie.

* Aanbevelingen van het CLB voor besmettelijke ziekten.
Indien uw huisarts één van deze ziekten vaststelt bij uw kind, dient u de school steeds te verwittigen. Er zijn een aantal besmettelijke ziekten die door de school aan de schoolarts dienen gemeld te worden om verdere verspreiding te voorkomen.  Vanwege de ouders wordt medewerking gevraagd.
Het is wenselijk dat ouders zelf de directeur op de hoogte zouden brengen van de aandoeningen welke hieronder opgesomd: buiktyfus – hepatitis A (geelzucht) – hepatitis B – meningokokkenmeningitis en -septis (hersenvliesontsteking) -poliomyelitis (kinderverlamming) – difterie (kroep) – infecties met B-hemolytische streptokokken, waaronder scarlatina (roodvonk) – besmettelijke longtuberculose – bacillen dysenterie – salmonellosen – kinkhoest – bof (dikoor) – mazelen – rubella (rode hond) – schurft – varicella (waterpokken) – impetigo (krentenbaard) – schimmels van de hoofdhuid en de gladde huid – parelwratjes (mollusca contagiosa) – pediculosis (luizen) – HIV